BA Training system

Teorien om Gagné DMGT-model

DMGT modellen er baseret på at udvikle talent på fundamentet af begravelse. Gagné differentierer mellem naturlige evner (begavelse) og udviklede kompetencer (talent) på baggrund af de rette udviklingsbetingelser.

Det vil sige, at talent i den forståelse rummer to perspektiver:

• De (arvelige) forudsætninger spilleren har.
• De rammer, det miljø og de omgivelser, eleven stimuleres af og derfor kan udvikle og udfolde sit talent (evner) i.

Ifølge Gagné består vores naturlige evner af i alt fire mentale og to fysiske domæner.

Nøglekriterier i identifikationsprocessen er således både de naturlige evner, som påvirkes af miljøet og individets fysiske og mentale katalysatorer / evner.

En god fodboldspiller skal være handlingshurtig og har brug for at udvikle kompetencer i alle seks domæneområder fx. man skal i situationen bl.a. kunne observere, vurdere og tænke logisk, men også abstrakt og problemløsende. Man har måske også brug for at kunne kommunikere og dirigere andre samtidig med at man hele tiden iagttager, opfatter og forudser spilsituationerne.

Vigtigste kognitive nøglekriterier er handlingshurtighed, beslutningsevne og spilforståelse.

De fysiske nøglekriterier er agility, koordination, balance, kraftudvikling og hurtighed.

Af mentale nøglekriterier bør nævnes: Koncentration, attitude, evnen til at klare modgang samt evnen til at reflektere, være selvansvarlig og selvkritisk. ALT DETTE KAN TRÆNES.

Her er en kort redegøre for hvad disse domæner består af:

Intellekt bl.a. flydende tænkning, logisk, sproglig, rumlig, hukommelse, observation, vurdering, metatænkning.
Kreativitet bl.a. problemløsning, forestillingsevne, abstrakt, originalitet.
Social bl.a. opmærksomhed, kommunikation, relationer, leder, tage ansvar.
Perception bl.a. iagttagelses- og opfattelsesevne, sansende, proprioception (billede af kroppens position i rummet).
Muskulært bl.a. styrke, kraft, hurtighed, udholdenhed.
 
Motorstyring bl.a. agility, koordination, balance, reflekser.

Hvor evners og begavelsens udvikling primært er drevet af modning (RAE *), det vil sige gennem personens arveanlæg, og sekundært af uformelle læringsprocesser, så er talentudvikling ifølge Gagné primært drevet af systematisk træning af dygtige trænere, som kommer til udtryk gennem et hurtigere og højere niveau af ekspertise.

* RAE = Relative alderseffekt

Vi tror på, at talentudvikling må bygge på en kombination af barnets evner og på interne og eksterne faktorer som vilje/motivation i det rette miljø. Talent er, når barnets eller unges intelligens kommer til udtryk i praksis gennem et hurtigere og højere niveau af ekspertise.

DERFOR er talent ikke noget du har, men noget du træner.