OTA vision

OTA vision (Visuel Perception)

Alle er fascinerede af bolden. Smid en bold blandt en gruppe af drenge og de jagter den. Bikube-effekten gør, at alle spillere vil løbe efter det samme område, fordi bolden bliver magneten.

Dette er et sundhedstegn, at bolden er en magnet for børnene. Men udfordringen kommer, når de ikke ved, hvad de skal/vil/bør gøre, når de så får fat i bolden. Måske vender de op i en modstander, eller bruger for mange berøringer, så spillet bliver langsomt, og flowet udebliver.

For at forberede vores spillere, så godt som muligt til spillet, arbejder vi systematisk med den enkelte spiller i tre level. Målet er at give den enkelte spiller gode OTA færdigheder, som gør det muligt for spilleren, at være mere bevidst om de handlinger, de kan gøre, inden de modtager bolden. Denne fornemmelse for områder er ikke noget, man er født med. Det er vores erfaring, at man kan træne sig til det.

I vores LEVEL 3 arbejder den enkelte spiller med sine OTA færdigheder med fokus på touch og afleveringer, således at spilleren tekniske færdigheder automatiseres, så spilleren kan fokuserer på spillet på banen.

I LEVEL 2 arbejder vi både med spillerens tekniske færdigheder samt spillerens evne til at omsætte sine færdigheder i spiller ved at orientere sig (perception).

Når spillerens touch og afleveringer er automatiseret, så frigøres spillerens øjne til at observere. Ved hver aflevering er der en forberedelsesfase, som involverer flere spillere: En der afleverer, og en der modtager bolden. Jo, før de implicerede forbereder sig, reagerer og justerer dette, optimeres kvaliteten af afleveringen.

Spilleren, der modtager bolden skal forberede sig og indsamle informationer: Scanne bolden hastighed 1), retning og placerer sig gunstigt (læs: retvendt) og i god balance bag bolden.

Den spiller, der aflevere skal evne at observere, hvilken hastighed 1) bolden skal have og om afleveringen skal ligge i rum eller til fod i forhold til med- og modspillere (perception).

1) Vi kalder dette boldens temperatur.

I LEVEL 1 skal spilleren kunne se sig selv i spillet. Her er spilleren observationer før de modtager bolden vigtige. Vi kalder det OTA vision (Visuel perception), som dækker over, om spilleren evner at se væk fra bolden, inden man modtager den. Dette kan gøres over begge skuldre, og det kan gøres kort og langt. Vi kalder det at scanne området via SØG, og definerer det, som en bevægelse af hoved/krop, hvor spillerens ansigt midlertidigt vender væk fra bolden.

Formålet med SØG er at indsamle informationer om:

• Hvor er modstanderne?
• Hvor er nærmeste medspillere?
• Hvor er der frie områder?

En søgning skal gerne aflede en justering, som kan være af egen kropsholdning eller position på banen. Tre væsentlige parametre under OTA visuel er vigtige:

- Frekvens – Hvor ofte søger spilleren i en periode på 10 sekunder inden boldmodtagelse?
- Timing – Ser spilleren sig omkring, når der er tid. F.eks. ved en pasning mellem to medspillere og/eller når bolden er på vej til ham?
- Justering – Hvad bruger spilleren de informationer til, der kommer via søgene?

En god OTA spiller skal være på forkant, og vide hvor der er frie områder, og hvor med og modspillere befinder sig. ALTSÅ kunne se sig selv i spillet.

Vi arbejde i level 1 med at spillerne oparbejder en frekvens i deres søgning, dernæst en søgetiming, således at spillerne søger hensigtsmæssigt, og slutteligt når de er trygge i at søge, begynder at forholde sig til informationer fra deres søg, og reagerer og justerer.

Det interessante i OTA er, at det ikke behøver at være et tema i sig selv, men kan være en del af al spiltræning og udvalgte øvelser. Visuel OTA er derfor lagt ind i øvelserne i level 2 og 1 og vi arbejder med at optimere spillerens visuelle perception:

Før: Modtag – Se – Beslut – Udfør
Nu: Scan – Beslut – Modtag – Udfør

Hvis spillerne kan scanne med større frekvens og bedre timing, tror vi på, at de kan skabe mere flow og større spilforståelse. Gennem visuel perception modtager øjnene informationer, som skal håndteres i occipital delen af hjernen. Alle de færdigheder, vi kalder automatisering sker omme i lillehjernen og det er her, vi også har vores grund færdigheder som fx at gå, løbe og cykle.

Selve SØG funktionen er afhængig af frontal lappen i hjernen. Det er her vores center for beslutninger ligger.

Vi har derfor udviklet OTA princippet som en del af træningen på MSC ud fra følgende ide:

MOTORIK (OUTPUT), f.eks. hop og spark, skal kombineres med SENSORIK (INPUT), f.eks. opfattelsen af, hvad der rører sig omkring dig (syn, hørelse, berøring), supplerende med en masse KOMPLEKS CENTRAL PROSESSERING, hvilket  betyder, at hjernen hurtigt skal kunne behandle alle data og sende besked ud til resten af kroppen om, hvordan den skal agere.

Næsten på alle vores øvelser har vi indlagt OTA, så spillerne gennem legen bliver trænet i, at skulle håndtere flere stimuli til hjernen og dermed blive bedre til at håndtere flere inputs på en gang. Det er netop disse færdigheder, som gør forskellen på højeste niveau.

OTA vision er udviklet af borneakademi.dk i samarbejde med Jacob F. Hacke, fysioterapeut BSc & osteopat D.O, som har været konsulent på opgaven.